Safe-guiden

Hva skal du velge? Alt som har en verdi for deg bør sikres!

Brannskap/dokumentskap
Et branskap er primært ment for oppbevaring av dokumenter og føres i 4 forskjellige brannklasser P30, P60, P90 og P120 (P=papir). Det vil si at skapene er testet i inntil 1090 grader i henholdsvis 30, 60,90 og 120 minutter uten at innholdet blir ødelagt. Ved oppbevaring av datamedia i brannskap anbefaler vi Film & data Box som plasseres inn i brannskapet

Brannsikrede Arkivskap
For oppbevaring av store mengder papir i brevordnere og/eller hengemapper. Arkivskapene har branntester fra P30 til P90

FG-Sikkerhetsskap
FG-Godkjente sikkerhetsskap er konstruert for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt at de er godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Jfr. Våpenloven. Er normalt ikke brannsikret. Har en mye bedre beskyttelse mot innbrudd enn sikkerhetsskap, uten FG-godkjenning. I et FG-Sikkerhetsskap kan man oppbevare/forsikre Kontanter og ihendehaverpapirer inntil kr 20 000,- uten alarm og inntil kr 50 000,- med alarm. Alle skap under 150 kg må boltes fast.

FG-Verdiskap
Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter og edle stener o.l.). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse 0-5. Verdiskap under 1000 kg må boltes fast.

skjermbilde-2016-12-28-kl-13-03-01

FG-godkjente våpenskap
FG-Godkjente sikkerhetsskap er konstruert for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt at de er godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Jfr. Våpenloven. Er normalt ikke brannsikret. Har en mye bedre beskyttelse mot innbrudd enn sikkerhetsskap, uten FG-godkjenning. I et FG-Sikkerhetsskap kan man oppbevare/forsikre kontanter og ihendehaverpapirer inntil kr 20 000,- uten alarm og inntil kr 50 000,- med alarm. Alle skap under 150 kg må boltes fast.

Dataskap/datasafe
Et dataskap er i prinsippet det samme som et brannskap med bedre isolasjon som gir trygghet for datamedia som DAT, DLT, CD, DVD, minnepenner, minnebrikker og eksterne harddisker. Brannklasser: 60D, 90D, 120 D (D=Datamedia), 60DIS, 90DIS og 120DIS (DIS=Disketter og backuptaper)

Nøkkelsafer
Skap for nøkler. Fra 2 nøkkeloppheng til 5616 nøkkeloppheng. Leveres med- og uten FG-Godkjenning.

Ikke FG-Godkjente Sikkerhetsskap
Sikkerhetsskap, ikke FG-godkjente, for oppbevaring av verdisaker mot innbrudd, nasking og annen ytre påvirkning. Sikkerhetsskap er ikke brannsikret, unntatt BS-T310 og BS-T500.

Sikkerhetsskap, uten FG-godkjenning, kan ikke benyttes til oppbevaring av våpen (Jfr. Våpenloven).

Deponeringsskap
Ett skap for deponering av kontanter, nøkler og lignende. Finnes i mange modeller til forskjellig bruk.