Brannsikrede skap for lagring av gassflasker

Gassflaskeskap i modellserie G-LINE med branntest 30- og 90 minutter.
Sikker lagring, uttaking og dispensering av trykkgassflasker.
Skap for trykkgassflasker for oppbevaring i arbeidsområder.

Jevn ventilasjon og avtrekk av hele skapets interiør. Integrerte luftkanaler klare for tilkobling (DN 75) til teknisk avtrekksanlegg. Mulig fremkomst av eksplosiv atmosfære eller skadelige damper forhindres på en sikker måte. Stort areal for fleksible muligheter for gjennomføring i toppen av skapet, det kreves ingen tilleggsisolering av rørene.

Brannmotstand 30- og 90 minutter (type G30 og G90), typetestet i henhold til EN 14470-2
GS testet
Samsvar i henhold til kravene i EN 16121 og EN 16122.