Mistet kode/nøkkel

Mistet kode og Nøkler?

Hvis du har mistet kode eller nøkler eller begge deler til ditt Safe-Co skap, så trenger vi følgende: Serienummer og nøkkelnummer på skapet. Serienummeret er som regel plassert nederst i venstre eller høyre hjørnet på safen. Nøkkelnummeret er slått inn i godset rett over nøkkelhullet.

mistet nåkkel

Prossedyren er som følger

Kunden overfører på forskudd et avtalt beløp til vår konto: 1822 51 27553
Når beløpet er mottatt så sendes kode/nøkler rekomandert til kunde sammen med kvittert faktura på innbetalt beløp.

Priser 2019

Ny kode kr 635,-
Ferdigfilt nøkkel til brannskap 1 stk kr 619,-
Ferdigfilt nøkkel til brannskap 2 stk kr 1 069,-
Ny kode + 1 ferdigfilt nøkkel brannskap kr 1 085,-
Ny kode + 2 ferdigfilte nøkler brannskap kr 1 535,-
Ferdigfilte nøkler til FG-Våpenskap
1 stk kr 1 150,-
2 stk kr 2 132,-
Nøkkelemne til FG-Sikkerhetsskap / Verdiskap / Våpenskap kr 650,- inkl. mva + porto

OBS: Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha problemer med å skaffe nøkler til brannskap produsert på 70- og 80 tallet.