Arkivering av dokumenter med brannsikkert arkivskap (dokumentskap)

For en bedrift vil det være tilnærmet katastrofe dersom viktige papirer og datamedier går tapt i en brann. Som oftest er det uløselige problemer derfor er det viktig å oppbevare dokumenter i et solid brannsikkert arkivskap.

Med brannsikkert betyr det godt testet arkivskap og som tåler brann uten at temperaturen innvendig overstiger kritiske grenser.

Hos oss i Safe-Co AS finner du brannsikrede arkiv- og dokumentskap i fire forskjellige klasser; P30, P60, P90 og P120 (P=papir). Arkivskapene er testet i inntil 1090 grader i henholdsvis 30, 60,90 og 120 minutter uten at innholdet blir ødelagt. Ved oppbevaring av datamedia i brannskap anbefaler vi en datainnsats som plasseres inn i brannskapet

Et hendig brannsikkert dokumentskap som passer til alle miljøer. Skapet tilfredsstiller alle normale krav, har et flott design og elektronisk kodelås. Det kan legges inn to personlige koder etter ønske. For oppbevaring av dine viktige dokumenter

Du kan trygt benytte deg av vår fagkunnskap for å finne et brannsikkert arkivskap som tar vare på bedriftens dokumenter.