Hva skal du velge? Alt som har en verdi for deg bør sikres!

Brannskap/dokumentskap

Et branskap er primært ment for oppbevaring av dokumenter og føres i 4 forskjellige brannklasser P30, P60, P90 og P120 (P=papir). Det vil si at skapene er testet i inntil 1090 grader i henholdsvis 30, 60,90 og 120 minutter uten at innholdet blir ødelagt. Ved oppbevaring av datamedia i brannskap anbefaler vi Film & data Box som plasseres inn i brannskapet

Brannsikrede Arkivskap

For oppbevaring av store mengder papir i brevordnere og/eller hengemapper. Arkivskapene har branntester fra P30 til P90FG-Sikkerhetsskap

FG-Godkjente sikkerhetsskap er konstruert for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt at de er godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Jfr. Våpenloven. Er normalt ikke brannsikret. Har en mye bedre beskyttelse mot innbrudd enn sikkerhetsskap, uten FG-godkjenning. I et FG-Sikkerhetsskap kan man oppbevare/forsikre Kontanter og ihendehaverpapirer inntil kr 20 000,- uten alarm og inntil kr 50 000,- med alarm. Alle skap under 150 kg må boltes fast.FG-Verdiskap

Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter og edle stener o.l.). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse 0-5. Verdiskap under 1000 kg må boltes fast.

Klasse

(Grad)

Maks forsikringssum

kontanter eller

ihendehaverpapirer (kr)

Maks forsikringssum i kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)


Uten alarm

Med FG-godkjent innbruddsalarm

FG sikkerhetsskap

20 000

50 000

1

100 000

200 000

2

150 000

300 000

3

200 000

400 000

4

500 000

1 000 000

5

750 000

1 500 000


FG-godkjente våpenskap

FG-Godkjente sikkerhetsskap er konstruert for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt at de er godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Jfr. Våpenloven. Er normalt ikke brannsikret. Har en mye bedre beskyttelse mot innbrudd enn sikkerhetsskap, uten FG-godkjenning. I et FG-Sikkerhetsskap kan man oppbevare/forsikre kontanter og ihendehaverpapirer inntil kr 20 000,- uten alarm og inntil kr 50 000,- med alarm. Alle skap under 150 kg må boltes fast.


Dataskap/datasafe

Et dataskap er i prinsippet det samme som et brannskap med bedre isolasjon som gir trygghet for datamedia som DAT, DLT, CD, DVD, minnepenner, minnebrikker og eksterne harddisker. Brannklasser: 60D, 90D, 120 D (D=Datamedia), 60DIS, 90DIS og 120DIS (DIS=Disketter og backuptaper)

Nøkkelsafer

Skap for nøkler. Fra 2 nøkkeloppheng til 5616 nøkkeloppheng. Leveres med- og uten FG-Godkjenning.

Ikke FG-Godkjente Sikkerhetsskap

Sikkerhetsskap, ikke FG-godkjente, for oppbevaring av verdisaker mot innbrudd, nasking og annen ytre påvirkning. Sikkerhetsskap er ikke brannsikret, unntatt BS-T310 og BS-T500.

Sikkerhetsskap, uten FG-godkjenning, kan ikke benyttes til oppbevaring av våpen (Jfr. Våpenloven).

Deponeringsskap

Ett skap for deponering av kontanter, nøkler og lignende. Finnes i mange modeller til forskjellig bruk.


Abonner på nyhetsbrev