FG-Godkjente Verdiskap

Verdiskap/FG-Verdiskap/forsikringsgodkjente Verdiskap/FG-Godkjente Verdiskap

Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter og edle stener o.l.). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse 0-5. Verdiskap under 1000 kg må boltes fast. har FG-godkjent alarm med garantert utrykning av vekter eller politi. Det kreves at det skal være bevegelsesdetektorer i rommet hvor skapet står og at skapet objektsikres.

For mer info vedr. kontakt forsikringsselskap eller se www.fgsikring.no

Forsikringselskapet gir også nærmere redegjørelse for hvordan skapet skal sikres/fast boltes og hvor stort beløp som kan forsikres i skapet for at forsikringen er gyldig ved en eventuell skade/innbrudd.

Skjermbilde 2017-03-20 kl. 11.49.11