Verdiskap

Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter og edle stener o.l.). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse 0-5. . Verdiskap under 1000 kg må boltes fast. har FG-godkjent alarm med garantert utrykning av vekter eller politi. Det kreves at det skal være bevegelsesdetektorer i rommet hvor skapet står og at skapet objektsikres.

For mer info vedr. kontakt forsikringsselskap eller se www.fgsikring.no

Forsikringselskapet gir også nærmere redegjørelse for hvordan skapet skal sikres/fast boltes og hvor stort beløp som kan forsikres i skapet for at forsikringen er gyldig ved en eventuell skade/innbrudd.

Klasse

(Grad)

Maks forsikringssum

kontanter eller

ihendehaverpapirer (kr)

Maks forsikringssum i kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)


Uten alarm

Med FG-godkjent innbruddsalarm

FG sikkerhetsskap

20 000

50 000

1

100 000

200 000

2

150 000

300 000

3

200 000

400 000

4

500 000

1 000 000

5

750 000

1 500 000

Forsikringsgodkjente Verdiskap Godkjent iht. En 1143-1

MNO-45

FG- Godkjent verdiskap iht. PN - EN 1143-1 Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Volum 38,5 liter Brannhemmende isolasjon (IKKE branntestet) Utvendige mål: H 446 B 490 D 420 (mm) Innvendige mål: H...
Les mer

Opal 60

FG- Godkjent verdiskap iht. PN - EN 1143-1 Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Volum 51 liter Brannhemmende isolasjon (IKKE branntestet) Utvendige mål: H 600 B 500 D 480(mm) Innvendige mål: H 45...
Les mer

Opal 70

FG- Godkjent verdiskap iht. PN - EN 1143-1 Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Volum 63 liter Brannhemmende isolasjon (IKKE branntestet) Utvendige mål: H 700 B 500 D 480(mm) Innvendige mål: H 55...
Les mer

Opal 150

FG- Godkjent verdiskap iht. PN - EN 1143-1 Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Volum 213 liter Brannhemmende isolasjon (IKKE branntestet) Utvendige mål: H 1500 B 630 D 510(mm) Innvendige mål: H ...
Les mer

Galaxy HS1121K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Galaxy HS1123K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000 Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 15659...
Les mer

Galaxy HS1121E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 Fra kr 100 000,- til kr 200 000 Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 15659...
Les mer

Galaxy HS1122E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Galaxy HS1123E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1112K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1131K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1132K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1133K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1131E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1132E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1133E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Brannsikrede FG-Verdiskap

FG-Verdiskap leveres fra klasse 1 til 5. Skapene er testet i henhold til den europeiske standarden EN 1143-1 EFSG og er sertifisert av ECBS. Safene er også testet i forhold til brannsikring i henhold ...
Les mer