Verdiskap

Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter og edle stener o.l.). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse 0-5. . Verdiskap under 1000 kg må boltes fast. har FG-godkjent alarm med garantert utrykning av vekter eller politi. Det kreves at det skal være bevegelsesdetektorer i rommet hvor skapet står og at skapet objektsikres.

For mer info vedr. kontakt forsikringsselskap eller se www.fgsikring.no

Forsikringselskapet gir også nærmere redegjørelse for hvordan skapet skal sikres/fast boltes og hvor stort beløp som kan forsikres i skapet for at forsikringen er gyldig ved en eventuell skade/innbrudd.

Klasse

(Grad)

Maks forsikringssum

kontanter eller

ihendehaverpapirer (kr)

Maks forsikringssum i kontanter eller ihendehaverpapirer (kr)


Uten alarm

Med FG-godkjent innbruddsalarm

FG sikkerhetsskap

20 000

50 000

1

100 000

200 000

2

150 000

300 000

3

200 000

400 000

4

500 000

1 000 000

5

750 000

1 500 000

Forsikringsgodkjente Verdiskap Godkjent iht. En 1143-1

Galaxy HS1121K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Galaxy HS1122K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Galaxy HS1123K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000 Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 15659...
Les mer

Galaxy HS1121E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 Fra kr 100 000,- til kr 200 000 Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 15659...
Les mer

Galaxy HS1122E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Galaxy HS1123E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 30 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P30 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1131K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1132K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1133K

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1131E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1132E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Constellation HS1133E

Brannsikret FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert P 60 branntest. Testet iht. Europeisk LFS P60 Brannbeskyttelses standard (EN 1565...
Les mer

Venus HS0641K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 35 liter Utvendige mål: H 490 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 370 B ...
Les mer

Venus HS0642K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 47 liter Utvendige mål: H 620 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 500 B ...
Les mer

Venus HS0643K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 660 B ...
Les mer

Venus HS0644K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 121 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 860 B...
Les mer

Venus HS0645K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 253 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 510 (mm) Innvendige mål: H 1080...
Les mer

Venus HS0646K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 479 liter Utvendige mål: H 1700 B 1000 D 510 (mm) Innvendige mål: H 158...
Les mer

Venus HS0641E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 35 liter Utvendige mål: H 490 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 370 B ...
Les mer

Venus HS0642E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 47 liter Utvendige mål: H 620 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 500 B ...
Les mer

Venus HS0643E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 660 B ...
Les mer

Venus HS0644E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 121 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 860 B...
Les mer

Venus HS0645E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 253 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 510 (mm) Innvendige mål: H 1080...
Les mer

Venus HS0646E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 0 fra kr 50 000,- til kr 100 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 479 liter Utvendige mål: H 1700 B 1000 D 510 (mm) Innvendige mål: H 158...
Les mer

Neptune HS1041K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 35 liter Utvendige mål: H 490 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 370 B...
Les mer

Neptune HS1042K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 47 liter Utvendige mål: H 620 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 500 B...
Les mer

Neptune HS1043K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 660 B...
Les mer

Neptune HS1044K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 121 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 860 ...
Les mer

Neptune HS1045K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 253 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 510 (mm) Innvendige mål: H 108...
Les mer

Neptune HS1046K

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 479 liter Utvendige mål: H 1700 B 1000 D 510 (mm) Innvendige mål: H 15...
Les mer

Neptune HS1041E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 35 liter Utvendige mål: H 490 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 370 B...
Les mer

Neptune HS1042E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 47 liter Utvendige mål: H 620 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 500 B...
Les mer

Neptune HS1043E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 660 B...
Les mer

Neptune HS1044E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 121 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 860 ...
Les mer

Neptune HS1045E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 253 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 510 (mm) Innvendige mål: H 108...
Les mer

Neptune HS1046E

FG- Godkjent verdiskap Klasse 1 fra kr 100 000,- til kr 200 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 479 liter Utvendige mål: H 1700 B 1000 D 510 (mm) Innvendige mål: H 15...
Les mer

Mercury HS2041K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 35 liter Utvendige mål: H 490 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 370 ...
Les mer

Mercury HS2042K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 47 liter Utvendige mål: H 620 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 500 ...
Les mer

Mercury HS2043K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 660 ...
Les mer

Mercury HS2044K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 121 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 860...
Les mer

Mercury HS2045K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 253 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 510 (mm) Innvendige mål: H 10...
Les mer

Mercury HS2046K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 370 liter Utvendige mål: H 1700 B 1000 D 510 (mm) Innvendige mål: H 1...
Les mer

Mercury HS2041E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 35 liter Utvendige mål: H 490 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 370 ...
Les mer

Mercury HS2042E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 47 liter Utvendige mål: H 620 B 440 D 460 (mm) Innvendige mål: H 500 ...
Les mer

Mercury HS2043E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 660 ...
Les mer

Mercury HS2044E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 121 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 460 (mm) Innvendige mål: H 860...
Les mer

Mercury HS2045E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 253 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 510 (mm) Innvendige mål: H 10...
Les mer

Mercury HS2046E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 2 fra kr 150 000,- til kr 300 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 370 liter Utvendige mål: H 1700 B 1000 D 510 (mm) Innvendige mål: H 1...
Les mer

Elara HS3541K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 36 liter Utvendige mål: H 600 B 500 D 550 (mm) Innvendige mål: H 400 ...
Les mer

Elara HS3542K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 69 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 550 (mm) Innvendige mål: H 580 ...
Les mer

Elara HS3543K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 550 (mm) Innvendige mål: H 780 ...
Les mer

Elara HS3544K

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 180 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 550 (mm) Innvendige mål: H 10...
Les mer

Elara HS3541E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 36 liter Utvendige mål: H 600 B 500 D 550 (mm) Innvendige mål: H 400 ...
Les mer

Elara HS3542E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 69 liter Utvendige mål: H 780 B 600 D 550 (mm) Innvendige mål: H 580 ...
Les mer

Elara HS3543E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 93 liter Utvendige mål: H 980 B 600 D 550 (mm) Innvendige mål: H 780 ...
Les mer

Elara HS3544E

FG - Godkjent verdiskap Klasse 3 fra kr 200 000,- til kr 400 000. Godkjent iht. EN 1143-1 ECB.S sertifisert Ikke brannsikret Volum 180 liter Utvendige mål: H 1200 B 800 D 550 (mm) Innvendige mål: H 10...
Les mer

Brannsikrede FG-Verdiskap

FG-Verdiskap leveres fra klasse 1 til 5. Skapene er testet i henhold til den europeiske standarden EN 1143-1 EFSG og er sertifisert av ECBS. Safene er også testet i forhold til brannsikring i henhold ...
Les mer