Hva skal jeg velge?

Alt som har en verdi for deg bør sikres!!

» Brannskap / dokumentskap

For oppbevaring av papir og alle typer verdisaker mot brann.

» FG-Sikkerhetsskap

Godkjent av forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd mot innbrudd
For oppbevaring av kontanter, smykker, våpen, verdipapirer etc.

» FG-Verdiskap

FG-godkjent etter EN-1143-1(Dette er en internasjonal norm for skap med ekstra høy innbruddssikring. Hvor Klasse 0 er den laveste og Klasse 13 den høyeste.)
En egen skala viser MAX forsikringsbeløp. Alle verdiskapene er brannisolerte.

» FG-godkjente våpenskap

Godkjent av forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd mot innbrudd. For oppbevaring av våpen og ammunisjon

» Data / dokumentskap For oppbevaring av A4 permer, disketter, CD-plater, disketter, DAT m.m.

» Dataskap For oppbevaring av CD-plater, disketter, DAT m.m

» Film & Data Box

Prisgunstig Film & Data Box For oppbevaring av CD-plater, disketter, DAT m.m. Passer i de fleste brannskap modeller

» FG-godkjente nøkkelsafer

Spesialtilpassede skap for oppbevaring av nøkler.

» PC/ data safer
Spesialtilpassede skap for oppbevaring av PC, harddisker og Laptop.

Abonner på nyhetsbrev